Easily Confused Words : shōgatsu vs. gantan vs. shinnen

easily-confused-words-shogatsu-vs-gantan-vs-shinnen-learn-japanese-online-how-to-speak-japanese-language-for-beginners-basic-study-in-japan
TOC

Easily Confused Words : shōgatsu vs. gantan vs. shinnen

Where are you going to go or do the new year season? However, did you know native speakers use 正月しょうがつ (shōgatsu), 元旦がんたん (gantan) and 新年しんねん (shinnen)? And what’s the difference between 正月しょうがつ元旦がんたん and 新年しんねん? After figuring them out, why don’t you talk to native speakers about a new year? Let me introduce how you correctly use them today.

正月しょうがつ (shōgatsu)

The New Year season / January 1st to 7th

正月しょうがつ  (shōgatsu) is “The New Year season” or “January 1st to 7th” in Japan, however, “January 1st to 7th” sometimes depends on people or locality, so someone might use 正月しょうがつ which is January 1st to 3rd. For instance, a person whose job will start from January 4th or 6th every year who think 正月しょうがつ is January 1st to 3rd or 5th. However, in general, 正月しょうがつ is January 1st to 7th.

\ Learn Japanese with a personal native teacher!/

Sample

yuka

正月しょうがつどこいくの? (Where are you gonna go the new year season?) (新年打算去哪儿?) (설에 어디 가?) (Tết cậu có đi đâu không?) (shōgatsu doko iku no?)

tatsuya

正月しょうがつはどこか旅行りょこうきたいなー。 (I feel like going on a trip somewhere on January 1st to 7th.) (新年真想去哪儿旅行呢!) (설날에는 어딘가 놀러가고 싶다~) (Thật muốn đi du lịch đâu đó vào ngày nghỉ Tết quá.) (shōgatsu wa doko ka ryokō ni ikitai na-.)

yuka

正月しょうがつも、もうわりかー。 (The new year season is almost over.) (新年已、已经快要结束了吗?) (설날도 이제 끝인가 -.) (Đã … đã hết Tết rồi á!?) (shōgatsu mo, mou owari ka-.)

元旦がんたん (gantan)

January 1st / New year’s day

元旦がんたん (gantan) is “January 1st “or “New year’s day” which is just one day. January 2nd is not 元旦がんたん but it is still 正月しょうがつ though. And 元旦がんたん is a special day for us.

Sample

tatsuya

もうすぐ元旦がんたんだね。 (It’s almost January 1st!) (马上就要到新年了。) (곧 설날이네.) (Sắp đến ngày mùng một rồi ha.) (mōsugugantan dane.)

yuka

毎年まいとし元旦がんたんはおじいちゃんのいえくよ。 (I go to my grandpa’s house every new year’s day.) (每年元旦都会去爷爷的家。) (매년 설날에는 할아버지 집에 가.) (Hằng năm vào ngày mùng một Tết tớ sẽ đến nhà ông chơi đấy.) (maitoshigantan wa ojīchan no ie ni iku yo.)

tatsuya

元旦がんたんはテレビでもて、ゆっくりしたいな。 (I wanna watch TV and be relaxed on new year’s day.) (元旦我想看看电视,悠闲的度过。) (설날에는 TV라도 보면서, 좀 쉬고 싶어.) (Vào ngày mùng một, tớ muốn có thể thư thái xem TV.) (gantan wa terebi demo mite, yukkuri shitai na.)

新年しんねん (shinnen)

A new year

新年しんねん (shinnen) is “a new year” and it is quite similar to 正月しょうがつ, however, a nuance of 新年しんねん is quite stiff than 正月しょうがつ.

Sample

yuka

新年しんねん豊富ほうふは? (What’s your New Year’s resolution?) (新年新愿望是?) (새해의 포부는?) (Điều cần làm trong năm mới là gì?) (shinnen no hōfu wa?)

tatsuya

世話せわになったひとに、新年しんねん挨拶あいさつにいかないと。 (I gotta say new year’s greetings to people who took care of me.) (我应该向那些照顾我的人致以新年的问候。) (신세를 진 사람에게, 새해 인사를 가야겠어.) (Năm mới phải đi chúc Tết những người đã giúp đỡ mình mới được.) (osewa ni natta hito ni,shinnen no aisatsu ni ikanai to.)

yuka

新年しんねん早々そうそうなにやってんの! (What are you doing at the beginning of the New Year?) (新的一年才刚开始你在做什么!) (새해 벽두부터 뭐 하고 있는거야!) (Mới đầu năm mà cậu đang làm gì vậy hả!) (shinnen sōsō nani yatten’no!)

\ Learn more! /

Let's share this post !

Comments

To comment

TOC