Provoke:”chouhatsu suru” Japanese Phrase #250

todays-japanese-phrase-250-learn-japanese-online-how-to-speak-japanese-language-for-beginners-basic-study-in-japan
TOC

Provoke:”chouhatsu suru” Japanese Phrase #250

Discover a new phrase each day to use in your Japanese! What does “挑発ちょうはつする。(chouhatsu suru)” mean? Visit daily to learn some popular Japanese phrases on a regular basis!

挑発ちょうはつする。(chouhatsu suru)

Provoke / 挑衅。 / 도발하다. / Khiêu khích.

When a person deliberately annoys someone and try to make them behave aggressively, you would be able to use “挑発ちょうはつする。(chouhatsu suru)” which means “Provoke”. Everybody could use this phrase in daily conversations as casual. “挑発ちょうはつします。(chouhatsu shimasu)” is used as polite and formal.

\ Learn Japanese language online with a personal native teacher!/

Sample 1

tatsuya

リョウむかつくわー! (Ryo pisses me off!) (阿两真让人火大!) (료 밥맛이야~!) (Thật là bực bội với thằng Ryo mà!)

yuka

たぶん、挑発ちょうはつしてるとおもうよ。 (I guess he’s being provocative.) (我想,他大概是故意挑衅你喔。) (아마 시비 거는 것 같아.) (Tớ nghĩ có lẽ nó đang khiêu khích cậu đó.)

tatsuya

ほんといやなやつだよ。 (He’s so mean.) (真是讨人厌的傢伙。) (정말 꼴보기 싫은 놈이야.) (Thật là một thằng đáng ghét mà!)

Sample 2

yuka

ぎゃく挑発ちょうはつしたら? (Actually, you’re being provocative, huh?) (不然换你去挑衅看看呢?) (꺼꾸로 성질 건드려 보면 어때?) (Hay cậu khiêu khích ngược lại nó xem sao?)

tatsuya

あいつを挑発ちょうはつしたら、なにするかわからないよ。 (If I provoke him, I don’t know what will happen.) (如果我去挑衅他,谁知道他会做出什么事呢。) (그 녀석을 건드리면 무슨 짓을 할지 몰라.) (Nếu khiêu khích anh ta, tôi không biết mình phải làm gì hết.)

\ Learn more! /

Let's share this post !

Comments

To comment

TOC